Doneren

U kunt het werk van Perron Centrum steunen door een gift over te maken naar rekening NL16INGB0004816655, t.n.v. St. Perron 61 Oosterheem te Zoetermeer.

St. Perron 61 Oosterheem heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de overheid onze stichting erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat klopt, want ons doel én onze activiteiten dienen een algemeen belang. We hebben bovendien geen winstoogmerk.
Voor wie geld aan ons wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.

Hier kunt u de flyer ‘Vrienden van Perron’ downloaden en bekijken